Luovuuden synty

Jokainen meistä on luova omalla tavallaan. Yhteistyöllä syntyy kollektiivista luovuutta, kun erilaiset persoonat, tiedot ja taidot törmäytetään turvallisessa ympäristössä. Väitän, että onnistumisen riemu syntyy siitä, että saamme hyödyntää vahvuuksiamme ja toteuttaa itseämme luovasti sekä työssä että vapaa-ajalla. Luovuuden avulla on mahdollista saavuttaa ja ylittää meille asetettuja odotuksia ja tavoitteita. Kiire ja ristiriitaisuus ovat luovuudelle myrkkyä. Kun työ ja elämä – myös työelämä – muovataan luovuutta mahdollistavaksi, syntyy sivutuotteena hyvä ja tasapainoinen arki. Missioni on oivalluttaa tiimejä ja yksilöitä havainnoimaan, miten luovuutta on mahdollista lisätä sekä yksilötasolla että työyhteisöissä.

Miten valjastaa luovuus työyhteisön voimavaraksi? Miten tukea luovia yksilöitä työssään? Työpajat ja menetelmät työyhteisön kollektiivisen luovuuden herättelemiseksi.

Viisi näkökulmaa luovuuteen

puheenvuoro 30 min

Luovuus ei ole vain perinteisten luovien alojen etuoikeus, vaan kuka tahansa voi kehittää omaa luomisvoimaa ja innovointikykyä. Mitä luovuus tarkoittaa käytännössä? Miten puhaltaa sen avulla lisää liekkiä liiketoiminnan kehittämiseen? Luvassa viisi näkökulmaa.

Pyydä tarjous

Luovuuden fasilitointi-työpaja

Kesto 90 min

Omaa luomisvoimaa ja innovointikykyä voi kehittää. Työpajassa opitaan käytännönläheisiä keinoja, miten valjastaa luovuus käyttöön työssä ja saada sen avulla kilpailuetua.

Pyydä tarjous

jotakin muuta mielessä?

Räätälöidään yhdessä juuri teidän tarpeisiinne sopiva kokonaisuus.

Löydät minut myös Instagramista